PRISER OG TILSKUD

Penge_1_600

Kiropraktik, behandlinger mm.

HONORAR OG TILSKUD:

Dansk Kiropraktor Forening har siden 1978 haft overenskomst med Den Offentlige Sygesikring, dvs. at priserne for kiropraktisk behandling er ens i hele Danmark.

Priserne er opbygget omkring et differentieret honorar, afhængig af behandlingens omfang. Priserne reguleres halvårligt d. 1 april og 1.oktober

Se Tilskud og Priser for at se de seneste tilskuds- og pristakster.

FIRMAORDNING

Skattefrit for medarbejderen og fradragsberettiget
Med virkning fra 1.januar 2002 er ligningsloven ændret, så arbejdsgiveren kan få fuldt skattefradrag for udgifter til medarbejderens kiropraktorbehandlinger.

Det gælder, uanset om virksomheden betaler direkte for behandlingen eller indirekte via en forsikringsordning.

Skattefradraget, der kan sidestilles med andre driftudgifter, gælder også for selvstændige erhvervsdrivende.

Det er skattefrit for medarbejderen at få betalt behandlinger hos en kiropraktor af sin arbejdsgiver.

Nemt at tilbyde skattefri sundhed
Det er nemt at tilbyde kiropraktik som skattefrit personalegode.

  • Medarbejderen kan selv kontakte en kiropraktor efter eget valg.
  • Arbejdsgiveren kan også vælge at lave samarbejdsaftale med en eller flere kiropraktorer.

Når behandlingen er udført og afsluttet, sendes regningen direkte til arbejdsgiveren, der kan fradrage beløbet som en driftsudgift.

fradrag og skattefrihed

”Det er en betingelse for skattefriheden, at udgiften afholdes som led i arbejdsgiveren generelle personalepolitik for alle virksomhedens medarbejdere.

Tilbuddet kan dog begrænses efter generelle kriterier om anciennitet og antal arbejdstimer.”

Man kan vælge at betale ubegrænset for behandling, betale en procentdel af behandlingen eller ligge et maximum beløb ind i aftalen.

”Skattefriheden for ydelser til kiropraktorbehandling er alene betinget af, at det foreligger en skriftlig erklæring fra en autoriseret kiropraktor om, at medarbejderen har behov for behandlingen”

Sygesikring_1_600

Sygesikring

Kiropraktisk behandling er en del af det offentlige behandlingssystem og den Offentlige Sygesikring yder tilskud.

Autoriserede kiropraktorer
Kiropraktorerne er idag autoriserede og kun kiropraktorer, der opfylder de uddannelsesmæssige krav til at blive autoriserede af sundhedsstyrelsen, har ret til at kalde sig kiropraktorer.

Den Offentlige sygesikring
Den Offentlige Sygesikring yder tilskud til behandling hos kiropraktoren. Det sker nøjagtig som hos lægen ved at patienten kvitterer for behandlingen.

Patienten betaler sin andel af regningen til kiropraktoren, der efterfølgende afregner den enkelte patients tilskud direkte med den Offentlige Sygesikringen.

Sygesikringen Danmark
Er du medlem af sygesikringen “danmark” yder denne forening også tilskud til kiropraktisk behandling.

Bliv medlem af LKF og få rabat
Hvis du melder dig ind i Landsforeningen Kiropraktikkens Fremme (LKF) vil du ligeledes få rabat på hver enkelte behandling.

Der kræves ingen lægehenvisning for at få tilskud.
Siden 1988 har danske kiropraktorer været tilknyttet Patientklagenævnet.

Den offentlige sygesikring yder nu tilskuds enheder til alle behandlinger.
Sygesikringen “danmark” yder tilskud til samtlige ydelser.

Mindre sygefravær - større arbejdsglæde

Professionelle behandlinger hos en kiropraktor kan give mere tilfredse medarbejdere, større arbejdsglæde og færre sygedage.

Et nyt personalegode i kampen om at rekruttere og fastholde værdifulde medarbejdere.

En kiropraktor kan kurere en lang række problemer i bevægeapperatet, der tilsammen har rigtig mange sygedage på samvittigheden, som f.eks.:
• Lændesmerter
• Ischias-smerter
• Nakkesmerter
• Hovedpine
• ”Musearm”
• Skuldersmerter
• Tennis eller golfalbue

Skip to content